Subotica bus stat.

Subotica bus stat. - Autobusová stanica Subotica

Adresa: Main Bus station, Senćanski put, Subotica 450230, Srbsko

Telefón: +421 2 18 211 (Kontaktné centrum), +421 2 55 422 734 (Medzištátny dispečing)

Email: info@slovaklines.sk

Info: Mesto a administratívne centrum severnej oblasti Bačka v autonómnej provincii Vojvodina v Srbsku. Predtým najväčšie mesto Vojvodiny, súčasné mesto je teraz druhým najväčším mestom v provincii, po meste Novi Sad. Podľa sčítania ľudu v roku 2011 má samotné mesto 97 910 obyvateľov, zatiaľ čo mestská oblasť(s priľahlou mestskou osadou Palić vrátane) má 105 681 obyvateľov a celkovo obyvateľov celej oblasti (administratívna oblasť mesta) počíta 141 554 ľudí.

Zdroj-Wikipedia

GPS súradnice: 46.094973, 19.674475

Obrázok:

Autobus Subotica

Obrázok zdroj

Mapa: