Lamia, Rest. Makedonia

Lamia, Rest. Makedonia - Autobusová stanica Lamia

Adresa: Lamia 351 00, Grécko

Telefón: +421 2 18 211 (Kontaktné centrum), +421 2 55 422 734 (Medzištátny dispečing)

Email: info@slovaklines.sk

Info: Oblasť dnešného mesta je obývaná už od 5. tisícročia pred Kr. Spočiatku tu žili predgrécki Pelasgovia, neskôr okolo roku 2000 pred Kr. sa tu začínajú usadzovať grécki Achájci, ktorí v klasickom období, 5. storočia pred Kr. založili mesto Lamia, nazvali ho podľa rovnomennej Poseidónovej dcéry. Lamia sa stala hlavným mestom kraja Fthiotis a dôležitým centrom gréckej kultúry. V 2. stor. pred Kr. celé Grécko ovládli Rimania. Postupne sa tu začína rozmáhať kresťanstvo. Práve Lamia patrila k jedným z prvých na kresťanstvo obrátených gréckych miest. Už v polovici 1. stor. bolí mnohí z obyvateľov kresťania. Od roku 395 patrí Lamia Byzancii. V 6. stor. mesto pravdepodobne dobyli Slovania. Ďalšiu správu o meste máme až z roku 869, kedy sa už spomína ako Zituna, čo je pravdepodobne meno buď arabského, alebo slovanského pôvodu. Od roku 1204 patrí mesto pod vládu európskych feudálov, potom sa prinavrátilo Byzancii a v 15. stor. ho dobyli Turci. Turci mesto volali Iztin, čo ej skomolenie gréckeho Zituna. V tejto dobe bola Zituna dôležitým obchodným centrom, usadili sa tu aj turecké rodiny. V roku 1826 bolo mesto oslobodené, počas Gréckej vojny za nezávislosť. Miestni Gréci potom vyhnali z mesta všetkých Turkov, ktorí utiekli do susedného kraja Tesália, ktorá stále patrila Turkom. Práve počas bojov za nezávislosť bol v Zituni zabitý grécky generál Athanasios Diakos, ktorý statočne bojoval proti tureckým vojskám v bitke pri neďalekých Thermopylách. Turci ho zajali a tu popravili. Po oslobodení Grécka sa mestu vrátilo jeho pôvodné, antické pomenovanie Lamia. Mnoho obyvateľov susedných dedín sa neskôr presídlilo do Lamie, ktorá je dnes dôležitým mestom Grécka.

Zdroj-Wikipedia

GPS súradnice: 38.902340, 22.511542

Obrázok:

Autobus Lamia

Obrázok zdroj

Mapa: