Detva, AS

Detva AS - Autobusová stanica Detva

Adresa: Sídlisko 1183, 96212 Detva, Slovensko

Telefón: +421 2 18 211 (Kontaktné centrum), +421 2 55 422 734 (Medzištátny dispečing), +421 45 545 54 23, +421 45 531 32 13

Email: info@slovaklines.sk, info.dt@sadzv.sk

Info: Umiestením privádzača rýchlostnej cesty R2 a jeho napojením na cestu I/50 prostredníctvom okružnej križovatky sa menia dopravné pomery pred nástupišťom SAD v Detve. Nakoľko sa jednotlivé vetvy napájajúce okružnú križovatku odsunú od súčasnej polohy cesty I/50, už nebude môcť byť autobusová stanica prejazdná a z toho sa v novej autobusovej stanici umiestnilo obratisko autobusov. Aby sa zabezpečila bezpečnosť vjazdu autobusov ako aj chodcov vystupujúcich z autobusov a následne smerujúcich do Detvy, došlo k zaslepeniu cesty popred Hotel Detva. V mieste zaslepenia sa nechal priestor, ako možnosť dobudovať mestom Detva parkoviská, v prípade čakania na cestujúcich. Súčasťou autobusovej stanice sú aj nové chodníky, osvetlenie a nové zástavky na dvoch nástupištiach s dĺžkou 54 m, čo postačuje pre tri autobusy.

Celá autobusová stanica bude obsahovať dlažbu pre nevidiacich, ako na nástupištiach, tak aj na prechodoch tak, aby chodci bezpečne boli navedení smerom do Detvy. Ide o prvé komplexné riešenie takéhoto charakteru v súčasnosti v Detve (druhé sa práve projektuje v priestore parkoviska pred LDCH). Chodci budú navedení na priechody pomocou už v súčasnosti umiestneného zeleno-bieleho zábradlia (teda vo farbách Detvy). Bezpečnosť dopravy bude zabezpečená osadením kvalitného dopravného značenia na ceste I/50. Dopravné značenie pozostáva z vodorovného dopravného značenia a zvislého dopravného značenia.

V súčasnosti sa na autobusovej stanici dokončujú posledné úpravy ako napríklad montáž osvetlenia, či osádzanie zastávok a označníkov. Investorom novej autobusovej stanice je Národná diaľničná spoločnosť, nie mesto Detva. Mesto Detva však dostane objekt do správy.

Text zdroj:

GPS: 48.537794, 19.407237

Obrázok:

Autobus Detva

Obrázok zdroj:

Mapa: